Email : CzechPartner@seznam.cz

Kordinátor BOZP

BOZP A SLUŽBY KOORDINÁTOR BOZP

Výkon činností koordinátora BOZP na staveništi při přípravě i realizaci stavby vychází z podmínek zákona č. 309/2006 Sb. a souvisejících předpisů. Koordinátor BOZP musí být vždy jmenován a zajištěn ze strany zadavatele stavby (investora), nikoliv hlavním (generálním) zhotovitelem. Hlavním smyslem Koordinátora BOZP na staveništi je vzájemná koordinace všech účastníků výstavby vedoucí k eliminaci potenciálních rizik vzniklých výstavbou.

Rozsah a náplň činnosti Koordinátora BOZP:

 • Dohlíží na dodržování bezpečnosti práce na stavbě a eliminuje rizika
  případných úrazů.
 • Ohlašuje stavbu na OIP dle zákona 309/2006 a novely 88/2016.
 • Vypracuje a aktualizuje plán BOZP.
 • Organizuje kontrolní dny BOZP.
 • Provádí pravidelné kontroly stavby se zaměřením na dodržování předpisů BOZP.
 • Oznamuje investorovi každý případ porušení BOZP ze strany zhotovitele
  vč. návrhu a vyčíslení sankcí dle SOD.
 • Provádí finální vyhodnocení projektu vzhledem k dodržování BOZP.