Email : CzechPartner@seznam.cz

CzechPartner s.r.o.

Jsme odborný partner vás investorů pro KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH investičních záměrů a projektů.

O nás

CzechPartner je součástí mateřské skupiny Grafen a.s.

Naše služby

Služby CzechPartner

Project Management

Project managementem (PM) se rozumí řízení procesu realizace výstavbového projektu projektovým týmem.

Technický dozor

Technický dozor investora (TDI) je podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. nařízen u staveb které čerpají finance z veřejných rozpočtů a jako zhotovitel je provádí stavební podnikatel.

Cost Management

FCost management je nedílnou součástí Project managementu, který se zabývá cenovou problematikou výstavbových projektů.

Inženýrská Činnost

Pro většinu výstavbových projektů je nutné v rámci přípravy a realizace zajistit vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, kolaudačního souhlasu či jiných povolení.

Správce stavby

V souladu s mezinárodně uznávanými smluvními podmínkami FIDIC je definována role tzv. Správce stavby.

Kordinátor BOZP

Výkon činností koordinátora BOZP na staveništi při přípravě i realizaci stavby vychází z podmínek zákona č. 309/2006 Sb. a souvisejících předpisů.

Sledujte náš facebook

Sledujte nás na našem facebooku. A nenechte si ujít žádné novinky.

Kde nás najdete

Reference

Naše reference