Email : CzechPartner@seznam.cz

Project Management

PROJECT MANAGEMENT

Project management (PM) tedy odborné řízení procesu realizace výstavbového záměru a projektu projektovým týmem. Zahájení PM již ve fázi projektové přípravy s návazností na výběr dodavatele, následným řízením vlastní výstavby a předání budoucímu uživateli. Tento model je vhodný zejména u staveb s vyšším (generálním) zhotovitelem. Tým PM se vždy skládá z vedoucího Project managera a dalších členů týmu dle aktuálních potřeb a specifických potřeb daného projektu a požadavku investora.